Spektar inzenjering

 

Upustvo

 

Upustvo za upotrebu razvodnih ormana razvodnih ormana sa ugrađenom i povezanom elektro opremom:

 

Pre ugradnje razvodnog ormana obavezno proveriti sledeće:

 

  Ako se iz tehničke dokumentacije razvodnog ormana i ostatka instalacije utvrdi da su zadovoljeni svi kriterijum iz tehničkih propisa i da razvodni orman odgovara i nstalacijama može se pristupiti ugradnji i povezivanju razvodnog ormana.


Nakon ugradnje razvodnog ormana potrebno je izvršiti sledeće provere i ispitivanja sklopa instalacije-razvodni orman:

 

  Ako su izmerene vrednosti paramatera u skladu sa kriterijuma iz tehničkih propisa može se izvriti puštanje pod napon.


  U slučaju da izvođač, vlasnik-korisnik uoči problem pri povezivanju i eksploataciji dužan je isključi napon pre razvodnog ormana i da obavesti proizvođača . Ako izvođač, vlasnik-korisnik, serviser ili drugo zainteresovano lice ne razume navode iz ovog upustva može zatražiti dodatno pojašnjenje.


 Zahtev se podnosi isključivo pisanim putem na adresu GPP Spektar inženjering d.o.o. Marije Mage Magazinović 26, 31009 Užice PAK 500722 ili na e-mailGarancija na razvodne ormane iznosi 12 meseci pod normalnim uslovima eksploatacije.

Važnost garancije prestaje u sledećim slučajevima:

 

NAPOMENA